Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa thi thể nạn nhân đầu tiên khỏi hiện trường

Chia sẻ Facebook
14/10/2020 17:34:55

Nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở  Thủy điện Rào Trăng 3. 

Chia sẻ Facebook