Sắp xếp lại các hội quần chúng tương đồng, hoạt động chồng chéo

Chia sẻ Facebook
25/07/2019 04:59:26

- Ngày 24-7, Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung và lãnh đạo các ban - ngành, quân - huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến cuối tháng 12-2018, UBND TP HCM đã cho phép thành lập 1.334 hội, trong đó 183 hội hoạt động phạm vi cấp TP, 173 hội cấp quận - huyện, 978 hội cấp phường - xã - thị trấn. Các hội chủ yếu thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, hữu nghị, khuyến học, từ thiện nhân đạo, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật...

Ngoài ra, trên địa bàn TP HCM có 1.028 quỹ xã hội từ thiện, trong đó 39 quỹ có phạm vi hoạt động cấp TP, 71 cấp quận-huyện, 918 cấp phường-xã-thị trấn; 166 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động, trong đó 67 tổ chức châu Mỹ, 64 tổ chức châu Âu, 33 tổ chức châu Á - Thái Bình Dương và 2 tổ chức châu Phi.

Hơn 100 chi nhánh, văn phòng đại diện các hội trung ương trú đóng trên địa bàn TP HCM, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, ở phường-xã-thị trấn còn có các nhóm, hội, câu lạc bộ hoạt động trong các lĩnh vực về văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội quần chúng vẫn còn hạn chế, như: Chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức việc đánh giá, đúc kết kinh nghiệm, tháo gỡ, giúp đỡ để hội hoạt động hiệu quả; chưa sắp xếp các hội tương đồng, hoạt động của hội còn chồng chéo. Một số hội hoạt động chưa đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, tổ chức hội chưa đoàn kết, thiếu tính thống nhất. Các tổ chức đảng phân công phục trách lãnh đạo về mặt chính trị chưa định kỳ gặp gỡ, đôn đốc, hướng dẫn hội hoạt động đúng hướng…

Trong thời gian tới, bà Võ Thị Dung đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND TP HCM nên phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận 102 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, rà soát các tổ chức hội hoạt động không đúng với điều lệ. Tăng cường quản lý để các hội hoạt động đúng điều lệ, có giải pháp kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn để hoạt động hội theo đúng pháp luật. Phát huy vai trò đoàn thể, thường xuyên gặp gỡ lắng nghe, có khảo sát đánh giá thường xuyên hoạt động hội. Đối với mặt trận, đoàn thể, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Qua hội nghị, các cấp ủy chỉ đạo để chính quyền tăng cường rà soát lại tình hình hoạt động của các hội, có sự phản ánh, lãnh đạo, ngăn chặn sai phạm, để tập hợp, xây dựng lực lượng vững mạnh.

Chia sẻ Facebook
loading...