Sắp miễn học phí THCS, phụ huynh có mừng?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:19:27

Để thực hiện phổ cập THCS, từ sau năm 2020, Chính phủ sẽ có lộ trình miễn học phí cho học sinh THCS. Với phụ huynh, đó là một chính sách đúng đắn, tuy nhiên, họ chưa vội mừng.

Chia sẻ Facebook