Sao vẫn như xưa vậy ta?

Chia sẻ Facebook
06/11/2019 23:13:53

Vị quan tỉnh bực mình quát: Hứa cái gì nữa. Niên sau, các ngươi phải thực hiện xong. Hứa phải làm, làm không xong ta sẽ cho về trồng rau nuôi cá hết.


Thuở xưa, ở một miệt nọ, có vị quan đầu tỉnh luôn lo lắng cho xã tắc. Một hôm cuối năm, vị quan đặt dấu hỏi: Thiệt lạ, sao mấy niên trước các quan huyện luôn hứa sẽ làm cho ruộng lúa phì nhiêu, rồi mần ăn khấm khá hơn, dân không kêu ca... Hứa đủ điều, sao giờ thấy mọi việc vẫn như xưa vậy ta?

Vị quan tức tốc gọi các quan huyện đến tra hỏi. Các quan trả lời:

- Bẩm quan lớn, con vẫn đang làm ạ, niên sau sẽ hoàn thành ạ.

- Dạ bẩm, con chưa thực hiện xong, xin rút kinh nghiệm sâu sắc ạ.

- Thưa, con xin hứa...

Ra về, các quan huyện lo lắng, không biết làm sao để thực hiện đúng lời đã trót hứa. Duy nhất có một quan huyện bình chân như vại. Các quan khác hỏi tại sao không lo lắng gì, vị quan này trả lời:

- Yên tâm đi, không khéo niên sau quan lớn cũng quên luôn lời dọa hôm nay ấy chứ, như chúng ta từng hứa ấy mà, bấy lâu quan lớn có làm gì chúng ta đâu.

- Nhưng giờ khó à, coi chừng niên tới chúng ta về trồng rau cả đám.

- Yên tâm đi, trồng rau hết thì lấy ai mà làm quan?

Một hôm Thần rừng leo lên chánh điện ngôi chùa mới xây trên đỉnh núi. Chánh điện cao đẹp như một tòa tháp với 9 tầng, trên đỉnh là đài hoa sen, trong nội điện tôn trí tượng Đức Phật.

Chia sẻ Facebook
loading...