Sai phạm BQL Đường sắt đô thị TP.HCM: Trách nhiệm chung

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:32:12

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, cơ quan thanh tra đã có kết luận sai phạm tại BQL Đường sắt đô thị và ông Quang chịu trách nhiệm chung.

Chia sẻ Facebook