Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược

Chia sẻ Facebook
25/11/2019 18:37:18

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì lễ công bố.

Lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan trong nước và quốc tế

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó Viện trưởng đại diện Viện Chiến lược quốc phòng, đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 và Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam kèm theo. Theo đó, Sách trắng Quốc phòng được bố cục thành 3 phần: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện quyết tâm duy trì chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời cũng khẳng định chủ trương củng cố và phát triển sức mạnh quốc phòng, trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược và chiến tranh.

Chia sẻ Facebook