Rủi ro từ trái phiếu bất động sản lãi suất cao

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:20:39

Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn mạnh từ phát hành trái phiếu lãi suất cao.

Chia sẻ Facebook