Rồi đây trên sao Hỏa sẽ có vườn xà lách?

Chia sẻ Facebook
17/05/2020 16:23:11

Các hạt giống rau xà lách được gửi lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) chỉ mọc chậm hơn khi quay về Trái đất so với những hạt ở điều kiện bình thường, mang đến hy vọng cho viễn cảnh nuôi trồng thực phẩm trên sao Hỏa.

Chia sẻ Facebook