Rau có mùi tanh khó chịu, trước chỉ cho lợn ăn, giờ bán 200 nghìn/kg

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:00:11

Loại rau này khi vò lá ra sẽ có mùi tanh như mùi cá, trước không được người nông dân ưa chuộng và xem trọng, thậm chí còn lấy làm thức ăn cho lợn.

Chia sẻ Facebook