Rà soát lại các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 19:32:32

Cần rà soát lại để tiến tới bãi bỏ những Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước hoạt động không hiệu quả.


Đây là quan điểm của nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khi thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Qũy tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013- 2018 trong phiên họp chiều nay (13/8).

Báo cáo đoàn giám sát cho thấy trong giai đoạn vừa qua, việc thành lập và hoạt động của 48 Qũy trong cả nước đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, góp phần thu hút được các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên qua giám sát cũng cho thấy một số quỹ hoạt động không hiệu quả, làm phát sinh chi phí, biên chế, do vậy đoàn giám sát đề xuất bãi bỏ một số quỹ trong đó Qũy bảo trì đường bộ ở Trung ương và ở địa phương, quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Qũy hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Chính phủ cần đánh giá hoạt động quỹ đúng tiêu chí sự cần thiết của các quỹ này để tiến tới bãi bỏ hoặc sáp nhập để tăng cường tính hiệu quả hoạt động của các quỹ, đồng thời có cơ chế để giám sát hoạt động của Qũy đảm bảo công khai minh bạch.

Trước đó vào sáng nay, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, còn một số điểm vướng mắc, gây ảnh hưởng đến quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của các Bộ, ngành, địa phương. Việc Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết giải thích một số từ ngữ trong Luật sẽ tạo sự thống nhất trong áp dụng luật.

Theo đó, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 điều 20 được hiểu là việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có sự chưa phù hợp thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất, quy hoạch quy định ở điểm c, khoản 1, điều 59 được hiểu là trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa được phê duyệt thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Chia sẻ Facebook
loading...