Quảng Trị với triển vọng từ chương...

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:43:03

Ngày 11/7, Ban điều hành chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai chương trình cho cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Chia sẻ Facebook