Quảng Ninh tiết kiệm 2.000 tỷ đồng/năm để xây hầm xuyên vịnh Cửa Lục

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:00:54

Quảng Ninh sẽ tiết kiệm ngân sách mỗi năm 2.000 tỷ đồng xây hầm xuyên vịnh Cửa Lục.

Chia sẻ Facebook