Quân đội Hoa Kỳ có thể từ chối ứng viên từng nhiễm COVID-19

Chia sẻ Facebook
08/05/2020 17:36:58

Quân đội Hoa Kỳ sẽ không tiếp nhận các đơn ứng tuyển của những người dương tính với COVID-19. (Ảnh qua Pinterest)

Chia sẻ Facebook