Preview Về Nhà Đi Con tập 64: Vũ đi chơi với Nhã mặc cu Bon bị ốm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:29:24

Vũ một lần nữa lại gây thất vọng cho cả gia đình và Thư khi bỏ bê cô trong lúc con ốm để đi chơi với Nhã trong preview Về Nhà Đi Con tập 64.

Chia sẻ Facebook