Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ bí mật của Hải quân Mỹ ở Bắc Cực

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:31:34

Hải quân Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ bí mật dưới lớp băng Bắc Cực trong hơn 50 năm qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore tiết lộ.

Chia sẻ Facebook