Phó thủ tướng yêu cầu 'không để kết quả điều tra dân số nằm trong kho'

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:31:23

Ông Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan, địa phương tập trung phân tích chuyên sâu dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Chia sẻ Facebook