Phật viện lớn nhất Đông Nam Á ở Quảng Nam hư hỏng nghiêm trọng

19/11/2018 03:43:59

Phật viện Đồng Dương, di tích quốc gia đặc biệt ở Quảng Nam, chỉ còn sót lại chút 'hình hài' là cổng tháp Sáng sau hơn nghìn năm tồn tại. Nhưng tháp này cũng đang phải vất vả 'chống đỡ' với mưa nắng bão bùng...