Phật tử xúc động với tang lễ giản đơn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Chia sẻ Facebook
09/11/2019 18:43:04

Là người có nhiều cống hiến cho Phật giáo, bậc cao tăng đức độ, khi viên tịch, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang càng khiến cho bao Phật tử xúc động về sự dung dị, ngay cả trong tang lễ.

Ngày 9.11, đông đảo chư tôn đức, các bậc hòa thượng, trưởng lão; tăng ni, phật tử và người dân đã đến chùa Từ Đàm (số 1, đường Liễu Quán, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để hành lễ cầu nguyện, tiễn biệt Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang .

Linh cữu của Đại lão Hòa thượng được quàn tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong khuôn viên chùa Từ Đàm.

Chư tôn đức, tăng ni hành lễ trong lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN Chư tôn đức, tăng ni hành lễ trong lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN

Sau lễ khâm liệm được tổ chức vào sáng sớm cùng ngày, lễ tang của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang được tổ chức theo di huấn của ngài trước khi viên tịch.

Theo đó, lễ tang “không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu”; “sau khi chuyển đến lò thiêu, thiêu rồi đem về chùa làm tuần, chung thất trăm ngày, tiểu tường và đại tường” và mỗi lễ “chỉ tụng một trong các kinh Địa tang, Kim cương, Bồ tát giới, Pháp hoa và Thủy sám; mỗi lễ đều không thông báo và mời ai dự cả”.

Phật tử cầu nguyện trong lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN Phật tử cầu nguyện trong lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang ĐÌNH TOÀN

Chia sẻ Facebook
loading...