Phát phiếu khảo sát, đo lường sự hài lòng đối với một số dịch vụ công

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 19:06:12

Suckhoedoisong.vn - UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Giáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019.


Với mục tiêu triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công.

Việc khảo sát sẽ bắt đầu từ tháng 8/2019, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2019. Số lượng phiếu khảo sát là 12.000 phiếu (3.000 phiếu/dịch vụ công; 250 phiếu/quận, huyện, thị xã).

Về phạm vi khảo sát, lĩnh vực dịch vụ giáo dục công, thành phố sẽ khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Về dịch vụ y tế công sẽ khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gồm tuyến y tế thành phố (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội) và tuyến y tế cơ sở thuộc 10 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín, Mê Linh).

Về dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, thành phố sẽ khảo sát trên địa bàn 12 quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm.

Ngoài ra, ngày 6/8, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố (SIPAS) năm 2019.

Việc khảo sát cũng bắt đầu từ tháng 8/2019 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12. Theo đó, đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố sẽ phát ra 16.300 phiếu khảo sát.


Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu, khi khảo sát, đo lường cần bảo đảm tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai. Kết quả đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế đối với từng dịch vụ công.

Được biết, năm 2018, Hà Nội có 437 thủ tục hành chính được đưa vào rà soát, đánh giá (thuộc các lĩnh vực như tư pháp, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, công thương, tài nguyên và môi trường).

Kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018 tại Hà Nội cũng cho thấy, mức độ hài lòng của người dân đã đạt mức khá trở lên.

Cụ thể, thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%. Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, một dịch vụ đạt 90%, 2 dịch vụ đạt 85%, một dịch vụ đạt 82,5%...

Về bãi bỏ thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính.

Chia sẻ Facebook
loading...