Pháp thông qua một loại thuế mới nhắm tới các công ty công nghệ

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:49:51

Pháp thông qua một loại thuế mới nhắm tới các công ty công nghệ

Chia sẻ Facebook