Phán quyết của tòa án quốc tế về ‘chính quyền tội phạm’ Bắc Kinh

Chia sẻ Facebook
27/01/2020 19:48:41

Năm 2019 là năm mà Bắc Kinh phải đối mặt với một phán quyết chưa từng có, trong đó các thành viên của tòa án quốc tế thẳng thắn tuyên bố chính quyền Trung Quốc là một “chính quyền tội phạm” khi bảo trợ cho hoạt động thu hoạch nội tạng từ những người vô tội.

Chia sẻ Facebook