Phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự ngày "Thần tài"

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 08:19:09

Nắm bắt được nhu cầu mùa bán vàng bạc nhân ngày vía thần tài 10 Tết Bính Thân tức ngày 17-2 dương lịch, CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã chủ động tăng cường cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ từ sáng sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Nắm bắt được nhu cầu mùa bán vàng bạc nhân ngày vía thần tài 10 Tết Bính Thân tức ngày 17-2 dương lịch, CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã chủ động tăng cường cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ từ sáng sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Chia sẻ Facebook