phân biệt shade và shadow

Chia sẻ Facebook
25/03/2016 12:45:30

Hai danh từ cùng được dịch là "bóng" trong tiếng Việt nhưng có nét nghĩa, cách dùng khác nhau.

Thứ sáu, 25/3/2016 | 10:42 GMT+7

​Nét nghĩa cơ bản, dễ gây nhầm lẫn của "shade" với "shadow" là:


(U) slight ​darkness ​caused by something ​blocking the ​direct ​light from the ​sun : bóng râm, bóng mát nói chung của cây cối, nhà cửa, mái hiên - danh từ không đếm được. Ví dụ:

- The ​sun was ​hot, and there were no ​trees to ​offer us shade. (Mặt trời thiêu đốt và chẳng có bóng râm nào cho chúng ta cả)

- The ​children ​played in/under the shade of a ​large ​beach ​umbrella. (Lũ trẻ chơi trong bóng mát của một cái dù lớn trên bãi biển)

Ngoài ra, "shade" còn là một danh từ đếm được, với các nghĩa dưới đây:

- a covering that is put over an electric light in order to make it less bright: chụp đèn, tán đèn


- a ​type or ​degree of a ​colour: sắc thái, sắc độ của màu sắc. Ví dụ: Fifty shades of Grey (50 sắc thái - Xám)


"Shadow" là danh từ đếm được (C) , có định nghĩa an ​area of ​darkness, ​caused by ​light being ​blocked by something : bóng đen, bóng của người, vật có hình rõ ràng do ánh sáng tạo ra. Ví dụ:

- The ​children were ​playing, ​jumping on each other's shadows. (Lũ trẻ chơi trò nhảy dẫm lên bóng của nhau)

- Jamie ​followed his ​mother around all ​day like a shadow. (Jamie bám lấy mẹ mình như hình với bóng)

Chia sẻ Facebook
loading...