PGC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14%

Chia sẻ Facebook
25/05/2022 16:38:42

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) thông báo ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức năm 2021 là 30/05. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/05.

PGC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14%


Theo đó, PGC sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 14%, tức 1 cp nhận được 1,400 đồng. Thời gian chi trả là 29/06.


Với hơn 60.3 triệu cp đang lưu hành, ước tính PGC phải chi hơn 84 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Diễn biến giá cổ phiếu PGC từ đầu năm 2022 đến phiên 24/05/2022


Trên thị trường, giá cổ phiếu PGC chốt phiên 24/05 ở mức 20,000 đồng/cp, giảm 28% sau gần 3 tháng.


Về kết quả kinh doanh, trong quý 1, PGC đạt hơn 980 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lãi gộp giảm 6%, về còn hơn 141 tỷ đồng và lợi nhuận ròng giảm 8%, còn gần 31 tỷ đồng.


Trong năm 2022, PGC đặt mục tiêu đạt 3,529 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 5% so với năm 2021. Trong khi đó, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt 160 tỷ đồng.

So với kế hoạch trên, Công ty đã thực hiện được 25% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.


Tính đến ngày 31/03/2022, tổng tài sản của PGC tăng 9% so với đầu năm, lên hơn 2,648 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn gần 1,199 tỷ đồng, tăng 4% và các khoản phải thu gần 451 tỷ đồng, tăng 9%. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 30%, về còn 137 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, ghi nhận mức tăng 18% so với đầu năm, lên gần 1,212 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Khang Di

Chia sẻ Facebook