Ông Trump thất vọng vì Trung Quốc không giữ lời hứa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:21:19

Tổng thống Donald Trump trách Trung Quốc khiến Mỹ “thất vọng” vì không nhanh chóng mua hàng nông sản như đã hứa.

Chia sẻ Facebook