Ông Trần Bắc Hà thôi đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV

09/09/2016 02:15:17

Ông Trần Bắc Hà thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại BIDV để nghỉ hưu từ ngày 1/9.

204 68

Ông Trần Bắc Hà thôi đại diện phần vốn nhà nước tại BIDV


Trước đó, ngày 1/9, BIDV cũng đã có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội công bố thông tin nhân sự Hội đồng quản trị BIDV.

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Theo đó, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9.

Hội đồng quản trị BIDV đã bầu ông Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng quản trị, để phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị BIDV từ 1/9.

Ông Trần Anh Tuấn sẽ thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV kể từ thời điểm trên.

204 68