Ông Putin-Zelenskiy lần đầu điện đàm, bàn về xung đột Ukraine

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:47:30

Cả hai đã thảo luận về cách giải quyết xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraine cũng như sự hợp tác tiềm năng về việc trao đổi tù binh giữa các bên tham gia xung đột.

Chia sẻ Facebook