Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:48:26

HĐND TP Đà Nẵng đã chính thức thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Chia sẻ Facebook