Ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, người mua nhà ở dự án CT6 đối mặt khả năng nào?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:33:30

Cũng liên quan đến vấn đề này, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đối với quyền lợi của những người đã mua nhà tại dự án CT6, khi ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, căn cứ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm.

Chia sẻ Facebook