Ông Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng 'vật lộn' với kết luận 2852 về sai phạm đất đai

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:32:58

Trong phiên tiếp thu, giải trình các vấn đề của địa phương, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã hết sức vất vả, “vật lộn” với kết luận 2852 về sai phạm đất đai.

Chia sẻ Facebook