Nút giao thông 3 tầng đầu tiên ở Sài Gòn dần thành hình

05/01/2018 07:38:42

Hầm chui An Sương, quận 12 là công trình giao thông 3 tầng đầu tiên tại Sài Gòn với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng.