Nước tràn vào nhà bác sĩ rồi, AloBacsi ơi!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:32:40

Không chỉ các câu hỏi về bệnh tật, thuốc thang, AloBacsi còn nhận được nhiều cuộc gọi rất thú vị, hài hước, chẳng hạn như hàng xóm báo tin nước tràn vào nhà bác sĩ.

Chia sẻ Facebook