Nóng: Chính thức chốt đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:16:21

 Chiều nay 11/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục họp để bàn về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020. Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội đồng tiền lương quốc gia chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5% so với năm 2019.

Chia sẻ Facebook