Nóng 24h: Khống chế con nghiện sau 3 giờ đại náo khu phố

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 05:15:46

Sau gần 3 giờ đại náo cả khu phố, đối tượng nghiện, nhiễm HIV đã nhảy xuống đất, bị thương.

Chia sẻ Facebook