Nơm nớp trong những tòa nhà nghiêng: Đau đáu ngày trở về

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:43:38

Rời khỏi các khu tập thể nguy hiểm, người dân chuyển đến Khu đô thị Yên Hòa tạm cư. Các căn hộ tại nơi ở mới rộng và thoải mái hơn, nhưng nhiều hộ dân mong được sớm trở về nơi cũ.

Chia sẻ Facebook