'Nợ' ngàn tỉ công trình cầu vượt Ngã ba Huế, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng

Chia sẻ Facebook
06/11/2019 23:35:55

Công trình cầu vượt Ngã ba Huế đã đưa vào sử dụng 4 năm qua nhưng vẫn chưa thanh toán cho nhà đầu tư, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo tháo gỡ.

Ngày 6.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc t hanh toán đối với dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (còn gọi là cầu vượt Ngã ba Huế ).

Theo văn bản, dự án cầu vượt Ngã ba Huế đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án điều chỉnh theo hình thức hợp đồng BT với giá trị hợp đồng của dự án là 2.379 tỉ đồng; bố trí vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ GTVT, bắt đầu từ năm 2017 - 2020.

Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2015


Để hạn chế việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của nhà đầu tư cũng như ngân hàng và phát sinh lãi vay trong thời gian chờ thanh toán, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung.


Cụ thể, đối với phần kinh phí gần 554 tỉ đồng đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT, theo UBND TP Đà Nẵng, Bộ KH-ĐT đã có quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 – 2020 (đợt 5) của Bộ GTVT, trong đó bố trí gần 33 tỉ đồng để thanh toán cho dự án cầu vượt Ngã ba Huế . Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư vẫn chưa được thanh toán do các vướng mắc liên quan đến thủ tục thanh toán (UBND TP.Đà Nẵng là cơ quan ký kết hợp đồng BT, song nguồn vốn thanh toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT).

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm hoàn tất thủ tục và thanh toán cho nhà đầu tư trong năm 2019.

Đối với phần kinh phí còn lại 521 tỉ đồng được bố trí từ 10% dự phòng vốn T.Ư giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT để thanh toán cho dự án, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục để phân bổ vốn chi tiết và thanh toán toàn bộ cho nhà đầu tư trong năm 2020 nhằm giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư.

Đối với phần kinh phí còn lại của dự án cầu vượt Ngã ba Huế, khoảng 1.825 tỉ đồng, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí thanh toán cho dự án từ nguồn vốn dự phòng chung vốn ngân sách T.Ư của cả nước trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo nội dung nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14.6.2019 của Quốc hội, như đề xuất của Bộ KH-ĐT.

Chia sẻ Facebook
loading...