Những tuyến vận tải nào sẽ chuyển sang Bến xe Miền Đông mới?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:50:19

Dự án Bến xe Miền Đông mới lớn nhất nước hiện đã hoàn thành các hạng mục cơ bản giai đoạn 1, để chuẩn bị đưa vào khai thác trước ngày 15/8. 

Chia sẻ Facebook