Những lưu ý khi xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Chia sẻ Facebook
07/04/2021 17:59:52

Có 5 lưu ý khi xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.


Có 5 lưu ý khi xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm và học theo hình thức tự học có hướng dẫn nếu được xét đặc cách theo quy định tại Điều 37 Quy chế thi thì không phải có điều kiện về xếp loại hạnh kiểm.


- Việc bảo lưu điểm thi quy định tại Điều 38 Quy chế thi: áp dụng với thí sinh đã dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 theo quy định thì chỉ dùng điểm thi của các bài thi theo quy định để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Nếu thí sinh vừa có Giấy chứng nhận nghề hoặc vừa có Bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều Giấy chứng nhận nghề hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Quy chế thi thì chỉ được cộng điểm khuyến khích đối với 1 Giấy/Bằng có kết quả cao nhất.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quy định tại Khoản 3 Điều 40 Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Điểm khuyến khích đối với các chứng chỉ này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục Đào tạo về việc duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh tại địa phương theo đúng Quy chế thi.

Chia sẻ Facebook