Những điều ít biết về cáp quang biển

13/06/2018 12:59:32

Xương sống của hệ thống Internet thế giới có bố trí phức tạp và chiều dài hơn hai lần khoảng cách từ Trái Đất tới mặt trăng.