Những căn cứ pháp lý để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Chia sẻ Facebook
08/12/2015 10:10:29

Hiện nay, người dân sống trong những chung cư cũ đang từng ngày sống trong thấp thỏm, lo âu về sự mất an toàn của chất lượng công trình. Vì vậy việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đang trở thành vấn đề cấp thiết nhất. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đang trở thành vấn đề cấp thiết nhất trong xã hội.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về Hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và mẫu Hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP. Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu, an toàn chịu lực và quy trình kiểm định chất lượng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn.

Việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được Thông tư nêu rõ: Hợp tác xã, Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án theo nội dung quy định để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư. Đơn vị có nhu cầu làm chủ đầu tư phải trình bày hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án tại Hội nghị nhà chung cư.

Hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được quy định gồm: Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án; Giấy tờ chứng minh cơ sở pháp lý về thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính và các điều kiện khác (nếu có) khi tham gia làm chủ đầu tư dự án.

Trong đó, phương án đề xuất thực hiện dự án có vai trò quan trọng nhất trong việc làm chủ dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Phương án đề xuất thực hiện dự án gồm có: phương án sơ bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phương án kiến trúc của một số công trình tiêu biểu của dự án; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản như hệ số sử dụng đất; chiều cao trung bình, trong đó nêu chiều cao công trình cao nhất; tổng diện tích sàn xây dựng, số lượng căn hộ; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu. Ngoài ra còn có phương án tài chính, giải pháp huy động vốn để thực hiện dự án, bố trí tái định cư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án…

Hợp đồng nhà ở tái định cư theo quy định của Luật Nhà ở

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư phải bảo đảm với phương án bố trí tái định cư đã được Hội nghị nhà chung cư thống nhất và UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Luật Nhà ở.

Trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư lựa chọn hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện như sau: Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư được ký giữa chủ đầu tư với chủ sở hữu nhà chung cư. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại vị trí cũ mà di chuyển đến chỗ ở khác thì việc ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu bố trí tái định cư thì được chủ đầu tư thanh toán tiền theo thỏa thuận.

Đối với trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện như sau: Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư (hoặc đơn vị được giao bố trí tái định cư) ký biên bản xác nhận phương án bố trí tái định cư tại chỗ với chủ sở hữu nhà chung cư cũ. Chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà di chuyển đến chỗ ở khác thì việc ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành. Trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức xây dựng – chuyển giao thì hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư thực hiện theo mẫu quy định của pháp luật về nhà ở tái định cư.

Để việc triển khai Thông tư hiệu quả thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc lập Hồ sơ đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lập Hồ sơ đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và hợp đồng bố trí tái định cư trên địa bàn theo thẩm quyền. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông tư này. Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thành Luân

Chia sẻ Facebook
loading...