Nhiều vấn đề nóng được "mổ xẻ" tại nghị trường

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:47:28

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại biểu HĐND TP HCM đã đưa nhiều vấn đề mà cử tri bức xúc ra bàn thảo tại nghị trường

Chia sẻ Facebook