Nhiều trường học ở thị xã La Gi không thay đổi đồng phục

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:33:59

Nếu làm việc gì mà không tư lợi cá nhân thì chẳng cần nghĩ kế sách đối phó (ví như việc đổi mẫu mã, thay lô gô) thì phụ huynh vẫn vui vẻ và ủng hộ nhiệt tình.

Chia sẻ Facebook