Nhiều bài thi môn Ngữ văn bị 0 điểm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:50:15

Chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk đã có 7 bài thi môn Ngữ văn bị điểm 0, Hơn 1 nửa bài thi dưới điểm 5.

Chia sẻ Facebook