Nhật - Hàn tiến gần "miệng hố" chiến tranh thương mại

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:31:47

 Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến gần hơn tới “miệng hố” của một cuộc chiến tranh thương mại khi căng thẳng thương mại xuất phát từ nguyên nhân ngoại giao ngày càng gia tăng.

Chia sẻ Facebook