Nhà đầu tư trong nước liên danh dự thầu cao tốc Bắc Nam

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:31:10

Các doanh nghiệp giao thông lớn trong nước như Đèo Cả, Cienco 4, Tasco, Phương Thành đều nộp hồ sơ thầu cao tốc Bắc Nam. 

Chia sẻ Facebook