Nhà đầu tư ngoại dự thầu cao tốc Bắc-Nam: Nếu có vết...

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:35:24

(Tin tức thời sự) - Khẳng định không phân biệt đối xử nhà đầu tư tham gia dự thầu song chuyên gia lưu ý, phải trừ điểm những nhà thầu từng có "vết" chậm tiến độ.

Chia sẻ Facebook