Nhà của 'Bá Kiến' trong truyện Chí Phèo

Chia sẻ Facebook
11/03/2018 12:29:24

Ngôi nhà ba gian đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, dựng bằng 16 cột gỗ lim, có lịch sử hơn 100 năm.

Chia sẻ Facebook