Nhà có sổ hồng bị thu hồi đất làm dự án?

Chia sẻ Facebook
26/04/2022 13:40:23

Nhà đang ở, có sổ hồng đàng hoàng mà Nhà nước thu hồi đất làm dự án nhưng đền bù không hợp lý.

Chia sẻ Facebook