Nguyên một phi đội "lầy lội" thì chỉ có......

17/08/2018 04:50:18

Khi mà bạn có nguyên một đội "lầy lội" thì cuộc sống này luôn có những tình huống "bi hài" như thế này.