Người Việt Nam đã có thói quen dùng hàng Việt

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 11:52:07

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đã góp phần thay đổi đáng kể nhận thức và thói quen dùng hàng Việt.


Cùng với việc kêu gọi người dân ưu tiên dùng hàng nội, cuộc vận động còn có ý nghĩa kích thích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu để sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước, một số quốc gia châu Á đã đặt ra những yêu cầu về tỷ lệ hàng nội địa phải có trong hệ thống bán lẻ.


Từ khóa:
hàng Việt

Chia sẻ Facebook